Leśmian międzynarodowy

Nauki humanistyczne

Informacje

zatrzymanie prawa jazdy po kolizji

Rozprawa dr Żanety Nalewajk poświęcona jest komparatystycznej lekturze dzieła Bolesława Leśmiana, co bez wątpienia stanowi bardzo istotne dopełnienie zatrzymanie prawa jazdy po kolizji dotychczasowych rozpoznań, ponieważ zarysowuje ona zarówno obszerny kontekst tej twórczości, jak i przyczynia się do usytuowania tego...

Cena: 29,93
Dostępność: dostępny do tygodnia