Prawo

Alimenty na rodzica – kiedy mogą być zasądzone, a kiedy dziecko od obowiązku alimentacyjnego może się uchylić?

• Zakładki: 38


Alimenty na dzieci i alimenty na byłego małżonka są znacznie częściej zasądzane niż alimenty na rodzica. Jednak i takie sprawy bywają rozpatrywane przez sądy. Osoba, które otrzymała pozew o alimenty na rodzica, niemal zawsze zastanawia się, czy faktycznie będzie musiała je płacić, czy istnieje szansa na uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Obowiązek alimentacyjny – kiedy zostaną zasądzone alimenty na rodzica?

Rodzic ma prawo do alimentów od dziecka w sytuacji, gdy nie z własnej winy popadł w niedostatek. Oznacza to, że jeśli ma trudności z zaspokojeniem najważniejszych potrzeb (jedzenie, leki, opłaty) i nie ma możliwości, by te potrzeby zaspokoić, może ubiegać się o alimenty od dziecka.

Kiedy alimenty na rodzica nie zostaną przyznane?

Alimenty na rodzica nie zostaną przyznane, gdy:

  • rodzic popadł w niedostatek z własnej winy
  • rodzic ma możliwość zwiększenia swoich dochodów
  • rodzic dysponuje majątkiem, który pozwoliłby mu poprawić jakość życia
  • dziecko płacące alimenty na rodzica wpadłoby w niedostatek
  • alimenty na rodzica nie byłyby zgodne z zasadami współżycia społecznego
  • rodzic pozostaje w związku małżeńskim
  • rodzic otrzymuje alimenty od byłego małżonka

Jeśli więc rodzic porzucił w przeszłości dziecko, znęcał się nad nim lub nie wykazywał najmniejszego zainteresowania jego losem, dziecko może uchylić się od obowiązku alimentacyjnego. Podobnie, jeśli rodzic dysponuje majątkiem, który może sprzedać, by się utrzymać. Nie można jednak zmusić rodzica do sprzedaży mieszkania, w którym mieszka (chyba że jego metraż zdecydowanie przekracza minimum, które zaspokaja usprawiedliwione potrzeby) czy niezbędnego do życia samochodu.

Przesłanką do zwolnienia z obowiązku alimentacyjnego dla sądu nie będzie fakt, jeśli płacenie alimentów rodzicowi obniżyłoby standard życia dziecka. Jedynie uzasadnione ryzyko popadnięcia w niedostatek pozwoli uchylić się od zasądzenia alimentów na rodzica. Sąd pod uwagę bierze nie tylko aktualne dochody dziecka i rodzica, ale również możliwości zarobkowe obojga – dlatego unikanie pracy zarobkowej nie jest rozwiązaniem, by zyskać alimenty od dziecka lub uchylić się od ich płacenia.

Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Prawną Temida.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
47 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *