Finanse

Czy można uzyskać inne warunki kredytu frankowego?

• Zakładki: 40


Bardzo popularny i korzystny kiedyś kredyt we frankach ze względu na umowy bankowe oraz rosnący kurs waluty stał się dla wielu osób spiralą zadłużenia. Po latach okazuje się, iż zapisy w dokumentach nie zawsze były prawidłowe i klient bardzo często może odzyskać zwrot nadpłaconego zobowiązania. Odfrankowienie kredytu można uzyskać nawet do 10 lat wstecz, co jest korzystne nawet dla osób długo spłacających wierzytelność.

Czym jest kredyt we frankach?

Kredytem we frankach nazywamy zobowiązanie, które jest wypłacane w polskich złotych, jednak w przeciwieństwie do innego kredytu jest ono indeksowane lub denominowane do franków. Na wysokość oprocentowania wpływ ma LIBOR CHF, inaczej referencyjna wysokość oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym w Londynie, która odnosi się do franka szwajcarskiego. Przez cały okres kredyt taki był opłacalny z powodu niższego oprocentowania i stabilnego, atrakcyjnego kursu walutowego.

Co oznaczają kredyty indeksowane i denominowane?

Kredyt indeksowany był dla kredytobiorcy we frankach tak naprawdę kwotą kredytu w złotówkach, którą bank przeliczał na franki po kursie kupna w tabeli kursów walut banku. Taka opcja była niekorzystna w czasie zmiany kursu oraz przeliczenia instytucji, która była na wysokości kupna waluty, natomiast biorca oddawał ratę po cenie sprzedaży. Praktyki takie okazały się klauzulą niedozwoloną, czyli są sprzeczne z interesami klienta oraz dobrymi obyczajami. Inną czynnością były kredyty denominowane polegające na umowach o wypłatę we frankach, a w rzeczywistości wypłacane w złotych polskich. Z chwilą podniesienia się kursu waluty kredytobiorca otrzymywał mniejszą kwotę złotówek, dlatego też przy podpisywaniu umowy klient nie wiedział jaką kwotę ostatecznie będzie spłacał. Taka opcja również była niedozwolona.

Jak uzyskać nadpłatę zobowiązania?

Najkorzystniejsza forma zwrotu nadpłaconego kredytu to odfrankowienie go. Umowa z nim związana jest pozbawiona kruczków i niedozwolonych praktyk, a co za tym idzie, kredytobiorca zmniejsza swoja sumę do zapłaty.  Nowy harmonogram natomiast zawiera kwoty wyrażone w złotówkach z uwzględnieniem odpowiedniego oprocentowania. Dodatkowo klienci otrzymają oprócz zwrotu nadpłaconych należności inne najlepsze możliwe warunki, na zasadzie których zostaną przeliczone również już zapłacone raty. Aby uzyskać pieniądze oraz zmieniać zasady warto skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej AE, wspomagającej cały proces oraz kierującej się szybkością i dokładnością działania. 

Artykuł powstał przy współpracy z firmą AE Kancelaria Odszkodowawcza

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
49 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *