Prawo

Czym zajmuje się notariusz?

• Zakładki: 49


Notariusz to prawnik, który jest upoważniony do sporządzania aktów notarialnych oraz prowadzenia innych czynności, przy których niezbędna jest jego obecność. Czym więc dokładnie się zajmuje?

Podstawa działalności notariusza

Jak wspomniano we wstępie notariusz to prawnik upoważniony to tworzenia aktów notarialnych oraz wykonywania innych czynności, przy których jego obecność jest niezbędna. Reguluje to ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, zgodnie z którą sporządzenie dokumentów u notariusza gwarantuje, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami. Warto również podkreślić, że działalność notariusza pozwala ograniczyć ilość spraw sądowych.

Czym zajmuje się notariusz?

Czynności, które wykonuje notariusz sprowadzają się do:

  • sporządzania umów sprzedaży nieruchomości;
  • sporządzania intercyz;
  • przeprowadzania postępowań spadkowych;
  • poświadczania dokumentów, co pozwala nadać im moc dokumentu urzędowego, np. pełnomocnictw do prowadzenia niektórych czynności prawnych;
  • sporządzania poświadczeń notarialnych, np. poświadczenia podpisu;
  • spisywania protokołów, testamentów, oświadczeń, itp.

Chcąc załatwić tego typu sprawy warto zatem udać się do notariusza, co w wielu przypadkach jest jedyną opcją. W innych zaś pozwala załatwić sprawę szybciej niż na drodze sądowej. Pomoc można uzyskać pod hasłem: notariusz Bydgoszcz.

Podsumowując należy stwierdzić, że notariusz to osoba, które wykonuje szereg czynności, potwierdzając tych samym ich wiarygodność, czy moc prawną. Usługi w tym zakresie świadczy firma Kancelaria radcy Prawnego w Bydgoszczy Dr Karol Smoter, przy współpracy z którą powstał niniejszy artykuł.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
60 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *