Finanse

Na czym polega skup długów i kto może skorzystać z takiej usługi?

• Zakładki: 58


Trudności w odzyskaniu należności, wynikających z nieopłaconych faktur i innego rodzaju zobowiązań mogą przerodzić się w duże problemy finansowe wierzyciela. Nawet chwilowa utrata płynności na skutek niezapłaconych przed dłużników faktur skutkować może koniecznością zawieszenia, a nawet zamknięcia działalności gospodarczej. W dobie kryzysu gospodarczego problem ten staje się jeszcze poważniejszy. Okazuje się jednak, że firmy, które się z nim mierzą, mogą skorzystać z usługi skupu długów. Na czym ona polega?

Skup długów – co to za usługa?

Skup długów to usługa, jaką oferują najlepsze firmy windykacyjne. Kierowana jest ona zarówno do firm, jak i do osób prywatnych oraz podmiotów, które nie posiadają osobowości prawnej. Na podstawie bezpłatnej oceny wierzyciel otrzymuje informację, jaką kwotą może uzyskać za sprzedaż długu. Kwota ta uzależniona jest od wielu czynników – wpływają na nią między innymi kwota zadłużenia oraz jak długi jest okres przeterminowania należności.

Skup długów – kto może sprzedać dług?

Na sprzedaż długu może zdecydować się większość osób fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy w umowie między wierzycielem a dłużnikiem został zawarty zapis o braku możliwości sprzedaży długu. Podstawą do odkupu długu od wierzyciela przez firmę windykacyjną jest umowa, faktura, sądowy nakaz płatności, a także tytuł egzekucyjny, na podstawie którego przeprowadzana jest komornicza egzekucyjna. Z usługi takiej najczęściej korzystają przedsiębiorcy, którzy nieskutecznie próbują wyegzekwować od dłużnika uregulowanie płatności, a z różnych przyczyn nie chcą sprawy kierować do sądu. Skup długów jest więc alternatywą dla profesjonalnej windykacji.

Jak przebiega skup długów?

Proces ten rozpoczyna się od analizy sytuacji. Przez najlepsze firmy windykacyjne wykonywana jest ona bezpłatnie. Na jej podstawie klientowi przedstawiana jest wycena – klient na tym etapie może zrezygnować ze sprzedaży zadłużenia lub podpisać cesję. Umowa cesji prowadzi do zmiany właściciela długu – klient na podane przez niego konto otrzymuje umówioną kwotę, a odzyskaniem zadłużenia już we własnym zakresie zajmuje się firma windykacyjna.

Zaletą tej usługi jest szybki dostęp do gotówki – przelew na konto wierzyciela wykonywany jest tuż po podpisaniu umowy cesji długu. Skup długu jest więc szansą na odzyskanie znacznej jego części bez konieczności przeprowadzania procesu windykacji czy wchodzenia na drogę sądową. Ma to kluczowe znaczenie dla małych i średnich firm, dla podmiotów, którym grozi utrata płynności finansowej oraz dla wszystkich, którzy stają przed szansą inwestycji, do której niezbędna jest kwota, możliwa do uzyskania poprzez sprzedaż długu.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Inkaso On-Line.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
108 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *