Biznes

Na czym polegają szkolenia BHP?

• Zakładki: 22


Aby zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy zarówno pracodawca, jak i pracownik powinni mieć świadomość zagrożeń oraz znać metody ich zapobiegania. W tym celu przeprowadza się szkolenia BHP. Z artykułu dowiesz się najważniejszych rzeczy dotyczących szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy.

Szkolenia BHP dla pracowników zapewnia pracodawca, dlatego też muszą się one odbywać w czasie pracy. Program szkoleniowy dostosowywany jest do specyfiki zakładu pracy. 

Szkolenia wstępne BHP


Wstępne szkolenie BHP powinno odbyć się najpóźniej pierwszego dnia pracy. Pracodawca nie może bowiem dopuścić pracownika do pracy, bez wcześniejszego przygotowania. Szkolenie to jest obowiązkowe dla nowych pracowników, stażystów i praktykantów. Zakres szkolenia wstępnego BHP zależy od stanowiska pracy. Składa się z dwóch części, z instruktażu ogólnego oraz  instruktażu stanowiskowego. 

Instruktaż ogólny


Celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami z zakresu BHP, przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania pomocy. 


Instruktaż stanowiskowy

 

Celem instruktażu stanowiskowego jest zapoznanie pracowników ze środowiskiem pracy oraz zaznajomienie z możliwymi zagrożeniami związanymi z ich stanowiskiem pracy. Czas trwania szkolenia zależy od: wiedzy pracownika, jego stażu pracy, rodzaju wykonywanej pracy oraz wiedzy o występujących zagrożeniach. Zgodnie z przepisami, czas szkolenia wstępnego nie może być krótszy niż trzy godziny lekcyjne. Podczas szkolenia wstępnego pracownik poznaje podstawowe regulacje prawne dotyczące BHP oraz uczy się zasad pierwszej pomocy. 

Szkolenia okresowe BHP

 

Celem szkoleń okresowych BHP jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności pracowników. Czas takiego szkolenia zależy od programu, który to dostosowany jest do danej grupy zawodowej. Szkolenie może być prowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (np. szkolenie online).

Dla kogo szkolenia okresowe BHP są obowiązkowe?

Obowiązkowo szkolenie okresowe BHP muszą regularnie odbywać:

  • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie, brygadziści;
  • pracownicy na stanowiskach robotniczych;
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni;
  • pracownicy służby bhp;
  • pracownicy administracyjno-biurowi.


Zapewnienie szkoleń BHP to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów, to przede wszystkim stworzenie poczucia bezpieczeństwa i komfortu pracy. Taką troskę z pewnością docenią Twoi pracownicy. 

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
45 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *