Finanse

Odfrankowienie kredytu czy unieważnienie umowy kredytowej – co jest korzystniejsze dla kredytobiorcy?

• Zakładki: 88


Odfrankowienie kredytu lub unieważnienie umowy kredytowej to dwa różne sposoby na uwolnienie się od zobowiązań finansowych. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety, a wybór tego, co jest korzystniejsze dla kredytobiorcy, zależy od jego sytuacji finansowej i celów. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej obu opcjom i porównamy je pod kątem ich skutków dla kredytobiorcy.

Na czym polega odfrankowienie kredytu?

Odfrankowienie kredytu jest procesem zmiany waluty, w której spłacany jest kredyt, z obcej waluty (np. franka szwajcarskiego) na polskie złote. Ma to na celu złagodzenie skutków wzrostu wartości waluty obcej, który mógł znacząco zwiększyć wysokość rat kredytu. W efekcie kredytobiorca spłaca kredyt w stabilnej walucie, co może przynieść ulgę w sytuacji, gdy wartość waluty obcej gwałtownie wzrasta.

Korzyści odfrankowienia kredytu: a) Stabilność rat kredytowych: Kredytobiorca unika ryzyka wzrostu rat kredytowych związanych z wahaniami wartości waluty obcej. b) Lepsza kontrola nad budżetem: Wprowadzenie rat w polskich złotych ułatwia planowanie finansowe i budżetowanie dla kredytobiorcy. c) Redukcja ryzyka: Odfrankowienie może zmniejszyć ryzyko zadłużenia w walucie obcej, które może przerosnąć możliwości spłaty kredytu.

Na czym polega unieważnienie umowy kredytowej i jakie są tego skutki?

Unieważnienie umowy kredytowej to proces, w wyniku którego umowa kredytowa jest uznawana za nieważną lub unieważniona przez sąd. W przypadku kredytów indeksowanych lub denominowanych w walutach obcych, podstawą do unieważnienia umowy może być stwierdzenie, że kredyt został udzielony nieuczciwie lub niejasno poinformowano kredytobiorcę o ryzyku związanym z walutą obcą.

Korzyści unieważnienia umowy kredytowej: a) Uznanie umowy za nieważną: Unieważnienie umowy może uwolnić kredytobiorcę od zobowiązań wynikających z kredytu. b) Zwrot nadpłaconych kwot: Kredytobiorcy mogą mieć prawo do zwrotu nadpłaconych rat kredytowych lub różnicy między kwotą, którą otrzymali, a tym, ile już spłacili. c) Ochrona praw kredytobiorcy: Unieważnienie umowy może chronić prawa kredytobiorców w przypadku nieprawidłowości popełnionych przez instytucję udzielającą kredytu.

Unieważnienie umowy kredytowej czy odfrankowienie kredytu – co się bardziej opłaca?

Unieważnienie umowy kredytowej CHF lub odfrankowienie kredytu mają swoje zalety i wady. Warto przeanalizować obie opcje pod kątem indywidualnych potrzeb i ryzyka, zanim podejmie się decyzję. Chociaż kredyty frankowe Legnica unieważniane są coraz częściej, zawsze istnieje ryzyko, że do takiego unieważnienia nie dojdzie. O finale sprawy decydują zapisy w umowie kredytowej oraz doświadczenie radcy prawnego, który reprezentuje kredytobiorcę. Pozytywny dla frankowicza wyrok uwalnia go od zobowiązania finansowego i przywraca stan sprzed podpisania umowy kredytowej, a w niektórych przypadkach kredytobiorca może także uzyskać ustawowe odsetki od banku.

Odfrankowienie kredytu może wydawać się bezpieczniejszą formą uwolnienia się od rat, których wysokość zależy od kursu franka szwajcarskiego. Niestety w takiej sytuacji kredytobiorca nie odzyska odsetek, prowizji i innych opłat kredytowych od banku, a bank może żądać od kredytobiorcy opłaty za odfrankowienie kredytu.

Decyzję o unieważnieniu umowy kredytowej lub odfrankowieniu kredytu zawsze należy podjąć po przeanalizowaniu umowy kredytowej przez doświadczonego w sprawach frankowych prawnika. Co do zasady unieważnienie kredytu frankowego jest dla kredytobiorcy rozwiązaniem korzystniejszym, dlatego wybiera je coraz więcej frankowiczów.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
56 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *