Biznes

Praca za granicą przez agencję pracy – warunki umowy o pracę tymczasową

• Zakładki: 32


Łatwość w znalezieniu pracy jeszcze przed wyjazdem z kraju, bezpieczeństwo, a także nieoceniona pomoc w dopełnieniu formalności przekonują część Polaków do podjęcia pracy za granicą poprzez agencję pracy. Na jakie warunki zatrudnienia może liczyć pracownik tymczasowy, delegowany do pracy za granicą?

Umowa o pracę za granicą z agencją pośrednictwa pracy

Każdy pracownik, który decyduje się na wyjazd do pracy za granicą przez agencję pracy, powinien podpisać umowę. Umowa ta podpisywana jest z agencją pracy, która z kolei podpisuje umowę ze zleceniodawcą – pracownik natomiast nie podpisuje żadnej umowy z zagranicznym pracodawcą. Wszystkie rozliczenia dokonują się bowiem pomiędzy pracownikiem tymczasowym a biurem pracy. W umowie muszą znaleźć się informacje o:

  • stronach umowy
  • dacie zawarcia umowy oraz datach jej obowiązywania
  • rodzaju umowy
  • warunkach zatrudnienia – obowiązki, warunki pracy itp.
  • wysokości wynagrodzenia, terminie i sposobie jego wypłacania
  • okresie wypowiedzenia
  • pracodawcy-użytkowniku, czyli zagranicznym zleceniodawcy
  • warunkach ubezpieczenia
  • przysługujących świadczeniach

Praca za granicą przez agencję – warunki pracy tymczasowej

Pracownicy, którzy są delegowani przez agencję do pracy za granicą na podstawie umowy o pracę tymczasową, mają takie same prawa, jak pracownicy wykonujący swoje obowiązki w Polsce. Pracownikom tymczasowym za granicą przysługuje więc prawo do 2 dni urlopu za każdy miesiąc pracy, a także prawo do okresu wypowiedzenia – jeśli umowa jest podpisania na okres co najmniej 2 tygodni, wynosi on tydzień, jeśli na krótszy czas, okres wypowiedzenia wynosi 3 dni. Należy pamiętać, że pracownicy tymczasowi mogą korzystać z urlopu na żądanie dopiero po przepracowaniu 6 miesięcy. Korzystnym rozwiązaniem jest również zapis o tym, że okres zatrudnienia w oparciu o pracę tymczasową wlicza się w staż pracy pracownika.

Warunki umowy o pracę tymczasową zagranicą muszą uwzględniać regulacje międzynarodowe oraz krajowe. Jest to korzystna forma zatrudnienia dla osób wyjeżdżających do prac sezonowych, a także do pracy tymczasowej na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy.

Artykuł powstał we współpracy z biurem pracy Work Centre.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
34 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *