Motoryzacja

Prawo jazdy kategorii C — do czego uprawnia?

• Zakładki: 34


Większość szkół jazdy ma w swojej ofercie kurs na prawo jazdy kategorii C. Zdanie egzaminu na tę kategorię uprawnia kierowców do prowadzenia pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Wykluczone są z tego jednak autobusy. Jakie są wymagania na prawo jazdy tej kategorii i jak długo trwa kurs?

Kurs na prawo jazdy kategorii C

W celu przystąpienia do kursu kandydat powinien spełniać kilka wymagań, a są to:

  • ukończony 21 rok życia lub 18 rok życia (jeśli kursant ukończył kurs kwalifikacji wstępnej),
  • orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych,
  • posiadanie profilu kandydata na kierowcę w Wydziale Komunikacji.

Kurs na prawo jazdy kategorii C obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na placu manewrowym, jak i na trasie.

Jak już wiemy, posiadanie kategorii C uprawnia do prowadzenia pojazdów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5, ale z pominięciem autobusów. Możemy zdecydować się na prowadzenie pojazdu ciężarowego wraz z przyczepą lekką, lecz wtedy jej masa nie może przekraczać 750 kilogramów. W innym przypadku konieczne jest posiadanie kategorii C+E prawa jazdy.

Jeśli zdecydujemy zapisać się na kurs jazdy na kategorię C prawa jazdy do celów zawodowych, musimy mieć świadomość, że w wielu przypadkach czekać nas będzie dodatkowy kurs zawodowy. Tylko kierowcy, którzy uzyskali świadectwo kwalifikacji zawodowej, mogą odpłatnie przewozić rzeczy oraz towary.

Artykuł powstał przy współpracy ze Szkołą Jazdy Grzegorz Drzewiecki.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
13 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *