Prawo

Radca prawny a adwokat – kto jest kim i jakie uprawnienia posiadają?

• Zakładki: 52


Nadal pokutuje w części naszego społeczeństwa przekonanie, że adwokat to prawnik procesowy, który reprezentuje strony w sądzie, a radca prawny to typ prawnika, który tylko doradza, ewentualnie przygotowuje pisma w sprawach – nazwijmy je – urzędowych. Nic bardziej mylnego, pogląd taki jest błędny. Radca prawny a adwokat – czym różnią się oba zawody prawnicze?

Radca prawny a adwokat – jakie są różnice?

Różnice pomiędzy zawodami radca prawny a adwokat są naprawdę niewielkie. Oba te zawody mogą wykonywać osoby, które skończyły aplikację i uzyskały wpis na listę prowadzoną przez samorząd odpowiednio radców prawnych lub adwokatów. Wiele lat wstecz rzeczywiście radcy prawni nie mogli występować w wielu rodzajach spraw np. w sprawach karnych czy rodzinnych. Obecnie jednak oba te zawody zostały całkowicie w tym zakresie zunifikowane. Jak stanowi art. 6 ust 1 ustawy o radcach prawnych świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Podobnie zatem jak adwokat, tak i radca prawny może być obrońcą w postępowaniu karnym. Nie jest też prawdą, że radcowie prawni to głównie prawnicy zatrudnieni w firmach, oczywiście może się tak zdarzyć, ale nie jest niczym dziwnym także kancelaria radcy prawnego. Wielu radców prawnych działa właśnie w taki sposób, prowadząc własne kancelarie.

Różnicą jest kolor żabotu w todze, jaką nosi radca prawny, a jaką nosi adwokat. Precyzyjniej, niebieski żabot mają radcowie prawni, a zielony adwokaci. I to po tym właśnie można odróżnić te dwa zawody prawnicze.

Radca prawny a adwokat – jaka jest możliwa forma zatrudnienia?

Istnieje jeszcze jedna różnica pomiędzy profesją radca prawny a adwokat, ale to jest akurat rzecz wtórna dla klientów. Mianowicie, ustawa o adwokaturze zakazuje adwokatom pozostawania w stosunku pracy, którego to zakazu nie mają radcowie prawni. Ci drudzy mogą być pracownikami. Możliwa jest zatem opcja, że jest jednocześnie prowadzona kancelaria radcy prawnego i zatrudnienie podczas, gdy adwokat prowadząc kancelarię adwokacką nie może pracować także na etacie.

Radca prawny online

Ostatni, pandemiczny okres, spowodował, że wiele aktywności przeniosło się do sieci. Tak jest także w przypadku zawodów prawniczych bo nie należą do rzadkości ogłoszenia typu „radca prawny online”. Żadna z ustaw tj. ani ustawa o radcach prawnych, ani ustawa o adwokaturze nie zabrania prawnikom świadczyć usług w systemie zdalnym. Jest zatem jak najbardziej dopuszczalne i przez wielu klientów wręcz pożądane, aby kancelaria radcy prawnego bądź kancelaria adwokacka udzielała porad w ten właśnie sposób.

Różnic między radcą prawnym a adwokatem jest więc niewiele i nie są one tak bardzo istotne z punktu widzenia osób korzystających z usług radców prawnych bądź adwokatów – przedstawiciele obu tych zawodów prawniczych mogą reprezentować klientów w sądzie w sprawach cywilnych i w sprawach karnych.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
48 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *