Finanse

Spłacony kredyt we frankach a pozew przeciwko bankowi

• Zakładki: 53


Ogromne zainteresowanie kredytobiorców pozwami przeciwko bankom sprawia, że również frankowicze, którym udało się już spłacić kredyt zastanawiają się, czy można pozwać bank po całkowitej spłacie zadłużenia. Dowiedz się, czy to możliwe!

Pozew banku po spłacie kredytu – przesłankowe unieważnienie kredytu

Każda sprawa frankowa jest inna, a przygotowanie pozwu powinno poprzedzać dogłębną analizę umowy kredytowej. Różnice te widoczne są również w pozwach kredytobiorców, którzy w dalszym ciągu spłacają kredyt a kredytobiorców, którzy zobowiązanie już spłacili. W tym drugim przypadku nie jest formułowane roszczenie o unieważnienie kredytu – nie ma bowiem interesu prawnego, by żądać stwierdzenia nieważności umowy. Pozwy takie zawierają przede wszystkim roszczenia o zwrot nadpłaconych rat, a po uprzednim wystosowaniu wezwania do zapłaty, możliwe jest również wystosowanie roszczenia o zapłatę ustawowych odsetek.

Pozew banku po spłacie kredytu jest możliwy zarówno w sytuacji, gdy kredyt został spłacony zgodnie z harmonogramem, jak i w przypadku, gdy kredytobiorca spłacił kredyt przed czasem. Zawsze należy jednak być przygotowanym na obronę banku przed przesłankowym unieważnieniem kredytu i nakazie zwrotu wpłaconych środków. Dlatego warto zgłosić się do kancelarii frankowej, która oferuje kompleksową pomoc frankowiczom – doświadczenie oraz nieustanne aktualizowanie wiedzy o orzecznictwie w sprawach frankowych odgrywa kluczową rolę w wygraniu sprawy frankowej z bankiem.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Dr Karol Smoter.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
130 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *