Prawo

Ugoda z ubezpieczycielem – o czym trzeba wiedzieć przed jej podpisaniem?

• Zakładki: 36


Różnego rodzaju zdarzenia losowe niosą za sobą poważne konsekwencje. Utrata dobytku, urazy, stały uszczerbek na zdrowiu zmieniają sytuację życiową osób poszkodowanych. Do problemów, z jakimi się borykają, należy doliczyć także niełatwą batalię z ubezpieczycielem, który nierzadko nie chce wypłacić odszkodowania lub zaniża jego wartość. Ugoda z ubezpieczycielem wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem – czy jednak warto ją podpisywać?

Odszkodowanie a ugoda z ubezpieczycielem

Zgłoszenie TU szkody to najczęściej dopiero początek drogi, na której końcu znajduje się należne osobie poszkodowanej odszkodowanie. W wielu przypadkach ubezpieczyciel odmawia wypłacenia świadczenia – wówczas należy złożyć reklamację, na której rozpatrzenie ubezpieczyciel ma 30 dni. Jeśli w odpowiedzi uzyskamy pozytywne jej rozpatrzenie, a zaproponowana kwota będzie nam odpowiadać, możemy spodziewać się szybkiego zakończenia sprawy.

Komplikuje się ona jednak, gdy proponowana kwota jest zbyt niska lub gdy TU odrzuca reklamację. Wówczas pozostaje nam wniesienie pozwu do sądu. Częstą praktyką TU po otrzymaniu wezwania do sądu jest wystosowanie do klienta propozycji ugody. Niestety w zdecydowanej większość przypadków warunki ugody z ubezpieczycielem nie są korzystne dla osoby poszkodowanej.

Ugoda z ubezpieczycielem – na jakie pułapki trzeba uważać?

Ugoda z ubezpieczycielem zawiera szereg zapisów, z którymi należy dokładnie się zapoznać. Znajdziemy w niej informacje dotyczące proponowanej kwoty, a także warunków jej otrzymania. Kwoty wskazywane w ugodach są niemal zawsze zaniżane – dowodzą temu badania naukowe przeprowadzone przez zespół pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jana Monkiewicza. Wyniki badań wskazują, że kwoty, jakie udało się wywalczyć na drodze sądowej są co najmniej dwukrotnie wyższe od tych, jakie widniały w przedstawianej przez ubezpieczyciela ugodzie.

Drugą pułapką, jaka czeka na osoby poszkodowane, które otrzymały propozycje zawarcia ugody z ubezpieczycielem, jest zapis o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń w przyszłości. O ile w przypadku szkód materialnych taka klauzula nie powoduje dodatkowych implikacji, o tyle w sytuacji, gdy poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu, jest ona kluczowa. Do pogorszenia stanu zdrowia może bowiem dojść wiele miesięcy, a nawet lat po wypadku – po podpisaniu ugody z ubezpieczycielem, która zawierała taki zapis, poszkodowany nie może wznowić swoich roszczeń bez względu na zmianę sytuacji życiowej i zdrowotnej.

Ponadto ugoda z ubezpieczycielem zawiera warunki dotyczące samego odszkodowania – jeśli poszkodowany chciałby uzyskać zadośćuczynienie, rentę lub inne świadczenia, pozostaje mu wyłącznie droga sądowa.

Zanim zdecydujemy się podpisać ugodę z TU, należy zapoznać się z jej treścią. Warto także skonsultować się z radcą prawnym, który wskaże nam niekorzystne zapisy w umowie. Może on także pośredniczyć w renegocjonowaniu warunków ugody z ubezpieczycielem, co zwiększy nasze szansę na podpisanie dokumentu, który nie będzie sprzeczny z naszym interesem.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Odszkodowawczą Automobile Expert.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
21 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *